Účetní portál ucetnitesty.cz !

Vítejte na webu zaměřený na  online testy z účetnictví zdarma . Zábavnou formou můžete prohlubovat své znalosti v oblasti účetnictví, mezd a daní. Testy aktualizovány pro rok 2016.


Dlouhodobý majetek (účtová třída 0)
1) test č. 1 - 8 otázek - dlouhodobý nehmotný majetek
2) test č. 2 - 6 otázek - dlouhodobý nehmotný majetek
3) test č. 3 - 7 otázek - dlouhodobý nehmotný majetek
4) test č. 4 - 7 otázek - dlouhodobý hmotný majetek
5) test č. 5 - 13 otázek - dlouhodobý hmotný majetek
Zásoby (účtová třída 1)
1) test č. 1 - 17 otázek - pořízení materiálu (způsob A)
2) test č. 2 - 12 otázek - pořízení materiálu (způsob A i B)
3) test č. 3 - 15 otázek - pořízení materiálu (způsob A)
4) test č. 4 - 6 otázek - inventarizační rozdíly
5) test č. 5 - 5 otázek - inventarizační rozdíly
Finanční účty (účtová třída 2)
1) test č. 1 - 11 otázek - účtování pokladny
2) test č. 2 - 9 otázek - účtování o ceninách
3) test č. 3 - 6 otázek - účtování pokladny
4) test č. 4 - 9 otázek - účtování o ceninách
5) test č. 5 - 7 otázek - krátkodobý bankovní úvěr
Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)
1) test č. 1 - 4 otázky - účtování o pohledávkách
2) test č. 2 - 5 otázek - účtov. o reklamaci z pohledu dodavatele
3) test č. 3 - 3 otázky - účtování o kurz. rozdílu pohledávky
4) test č. 4 - 14 otázek - účtování o pohledávkách a závazcích
5) test č. 5 - 13 otázek - účtov. na přechodné účty akt. a pasivní
Kapitálové účty a dlouh. závazky (účt. třída 4)
1) test č. 1 - 10 otázek - účtování o výsledku hospodaření
2) test č. 2 - 2 otázky - účtování o výsledku hospodaření
3) test č. 3 - 4 otázky - účtování o rezervách
Náklady a výnosy (účtová třída 5 a 6)
1) test č. 1 - 11 otázek
2) test č. 2 - 9 otázek
3) test č. 3 - 8 otázek
Daně
1) test č. 1 - 4 otázky (daň z příjmů právnických osob)
2) test č. 2 - 5 otázek (daň z příjmů právnických osob)
3) test č. 3 - 15 otázek (DPH v roce 2015)
4) test č. 4 - 15 otázek (daně a účetnictví v roce 2015)
5) test č. 5 - 10 otázek (daň z příjmů fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014)

Komplexní test - náhodně vygenerovaný test. Zde se dobrovolně můžete zapojit do žebříčku.


Anketa

Jaký je Váš oblíbený účetní software?

Money S3 (76)
24%

Pohoda (108)
33%

Ježek DUEL (15)
5%

MRP (14)
4%

iÚčto (18)
6%

Tichý Účto (10)
3%

Ekonom (19)
6%

Jiný... (63)
20%

Celkový počet hlasů: 323


vedení účetnictví