336100 - Zúčtování s institucemi soc. zabez. a zdrav. pojiš. - zdravotní pojištění