355 – Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva