364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku