094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku