Testy jsou vhodně přizpůsobeny mobilním telefonům, čtečkám či tabletům. Testy průběžně aktualizujeme a přidáváme další otázky.

  Dlouhodobý majetek (účtová třída 0)
1) test č. 1 - 8 otázek - dlouhodobý nehmotný majetek
2) test č. 2 - 6 otázek - dlouhodobý nehmotný majetek
3) test č. 3 - 7 otázek - dlouhodobý nehmotný majetek
4) test č. 4 - 7 otázek - dlouhodobý hmotný majetek
5) test č. 5 - 13 otázek - dlouhodobý hmotný majetek
 Zásoby (účtová třída 1)
1) test č. 1 - 17 otázek - pořízení materiálu (způsob A)
2) test č. 2 - 12 otázek - pořízení materiálu (způsob A i B)
3) test č. 3 - 15 otázek - pořízení materiálu (způsob A)
4) test č. 4 - 6 otázek - inventarizační rozdíly
5) test č. 5 - 5 otázek - inventarizační rozdíly
  Finanční účty (účtová třída 2)
1) test č. 1 - 11 otázek - účtování pokladny
2) test č. 2 - 9 otázek - účtování o ceninách
3) test č. 3 - 6 otázek - účtování pokladny
4) test č. 4 - 9 otázek - účtování o ceninách
5) test č. 5 - 7 otázek - krátkodobý bankovní úvěr
  Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)
1) test č. 1 - 4 otázky - účtování o pohledávkách
2) test č. 2 - 5 otázek - účtov. o reklamaci z pohledu dodavatele
3) test č. 3 - 3 otázky - účtování o kurz. rozdílu pohledávky
4) test č. 4 - 14 otázek - účtování o pohledávkách a závazcích
5) test č. 5 - 13 otázek - účtov. na přechodné účty akt. a pasivní
  Kapitálové účty a dlouh. závazky (účt. třída 4)
1) test č. 1 - 10 otázek - účtování o výsledku hospodaření
2) test č. 2 - 2 otázky - účtování o výsledku hospodaření
3) test č. 3 - 4 otázky - účtování o rezervách
   Náklady a výnosy (účtová třída 5 a 6)
1) test č. 1 - 11 otázek
2) test č. 2 - 9 otázek
3) test č. 3 - 8 otázek
Daně
1) test č. 1 - 4 otázky (daň z příjmů právnických osob)
2) test č. 2 - 5 otázek (daň z příjmů právnických osob)
3) test č. 3 - 15 otázek (DPH v roce 2015)

Komplexní test - náhodně vygenerovaný test. Zde se dobrovolně můžete zapojit do žebříčku.


Žebříček k 3.3.2015 v 8h

Pořadí Jméno
1 eva2
2 Lenka
3 loosina
4 ErikaKaterina
5 radka
6 Majca77
7 o121060
8 CES
9 jitka
10 Dada
11 adik.slanik
12 test
13 monty
14 LN
15 jajka
16 merilin
17 Jana
18 Barbora_6
19 Demlová Jarmila
20 Alena
21 Janka
22 jaja
23 Šárka Krátošková
24 tereza
25 i
26 merunka
27 ladislav
28 magda
29 kulik
30 monšin
31 Brouk
32 Hanka
33 d
34 účetka
35 aninek
36 massimko
37 radka2
38 dita
39 ivanova veronika
40 eva
41 sarenkova
42 Essueira
43 Mirek
44 helena71
45 barbora18
Kompletní žebříček zde