066 - Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv