072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje