079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku