085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů