089 – Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku