092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku