093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku