095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek