096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku