098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku