291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku