365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva