367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů